Thẻ: văn bản

Văn bản của UBND tỉnh Tây Ninh bị ‘tuýt còi’ về lĩnh vực đất đai

Văn bản của UBND tỉnh Tây Ninh bị ‘tuýt còi’ về lĩnh vực đất đai

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định số 15/2019 ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh có những nội dung không phù hợp. Ngày 20-12-2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành kết luận kiểm tra đối với...