0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Đăng tin nhà đất

THÔNG BÁO: ALONHADATTAYNINH.VN SẼ KHÔNG DUYỆT TIN ĐĂNG RAO BÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CÓ HÌNH ẢNH GIẤY TỜ ĐẤT SỔ ĐỎ; SỔ HỒNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÍCH LỤC; TRÍCH ĐO SƠ ĐỒ ĐẤT!