0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Đăng tin nhà đất

THÔNG BÁO: ALONHADATTAYNINH.VN SẼ KHÔNG DUYỆT BÀI VIẾT RAO BÁN ĐẤT NỀN, ĐẤT DỰ ÁN CHƯA ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC PHÊ DUYỆT HOẶC THIẾU HÌNH ẢNH GIẤY TỜ ĐẤT SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG, TRÍCH LỤC, TRÍCH ĐO SƠ ĐỒ ĐẤT. THÀNH VIÊN ĐĂNG THÔNG TIN ĐẤT SAI SỰ THẬT SẼ BỊ XÓA TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN!