0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Đăng tin nhà đất

THÔNG BÁO:
TIN ĐĂNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT NẾU KHÔNG CÓ:
- Hình ảnh giấy tờ đất, sổ đỏ;
- Sổ hồng;
- Trích lục, trích đo sơ đồ đất;
- Hoặc pháp lý không rõ ràng!