0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tin tức

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh năm 2024

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh năm 2024.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh được ban hành tại Quyết định số 89/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 10 tháng 01 năm 2023.

 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của ông Trần Quang Khải – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trong năm 2024, mi tháng 01 ngày cụ thể như sau:

 

Tháng

Ngày, tháng, năm (Thứ)

Tháng 1

15/01/2024 (Thứ Hai)

Tháng 2

15/02/2024 (Thứ Năm)

Tháng 3

15/03/2024 (Thứ Sáu)

Tháng 4

15/04/2024 (Thứ Hai)

Tháng 5

15/05/2024 (Thứ Tư)

Tháng 6

17/06/2024 (Thứ Hai)

Tháng 7

15/07/2024 (Thứ Hai)

Tháng 8

15/08/2024 (Thứ Năm)

Tháng 9

16/09/2024 (Thứ Hai)

Tháng 10

15/10/2024 (Thứ Ba)

Tháng 11

15/11/2024 (Thứ Sáu)

Tháng 12

16/12/2024 (Thứ Hai)

– Trường hợp bận việc đột xuất theo chỉ đạo cấp trên không thể tiếp dân theo lịch, Giám đốc sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết.

– Phòng Hành chính – Tổng hợp và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và người được phân công tiếp dân có trách nhiệm giúp Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp công dân thường xuyên vào các ngày còn lại tại phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

– Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ Số 606, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh).

– Thời Gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

+ Buổi chiêu bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (vào các ngày làm việc).

– Điện thoại liên lạc: 02763815269, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

Lịch tiếp công dân này được niêm yết công khai tại bảng thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh và được đăng tải trên Website Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http://sotnmt.tayninh.gov.vn

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm
Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake