0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tin tức

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 17/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành.

Theo đó, UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 17/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 17.qd.signed.pdf 
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake