0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tin tức

Thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2024

Chiều ngày 15/11, đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh để cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2024.

hop-bcdgiadat.jpg

Đồng chí Trần Quang Sang – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua báo cáo Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo hoàn chỉnh dự thảo Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo đó, đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn trên các trục đường giao thông chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn xem xét chỉnh sửa giá đất một số ít đoạn đường của các tuyến đường, đoạn đường giáp ranh và tách thêm một số đoạn đường cho hợp lý để đảm bảo giá đất hầu hết các đoạn giáp ranh không chênh lệch nhau quá 30% và đề xuất 2 phương án giá đất. Mỗi phương án có bảng tổng hợp phương án giá đất, tỷ lệ phần trăm giá đất tăng so với bảng giá và mức đề xuất so với giá điều tra phổ biến chi tiết từng huyện.

Các đại biểu thống nhất chọn phương án 2, điều chỉnh giá đất đối với các đoạn tuyến mà giá đề xuất thấp hơn 50% giá điều tra phổ biến lên bằng 50% giá điều tra phổ biến, giá đề xuất cao hơn thì lấy theo giá đề xuất và có chỉnh sửa giá đất ở một số vị trí đoạn đường đảm bảo phù hợp.

Đối với đất nông nghiệp và đất ở nông thôn theo khu vực, vị trí, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn đề xuất 3 phương án giá, từng phương án có bảng tổng hợp phương án giá đất, tỷ lệ phần trăm giá đất tăng so với bảng giá và mức đề xuất so với giá điều tra phổ biến chi tiết từng huyện. Các đại biểu cùng thảo luận và thống nhất chọn phương án 2, bảng giá các loại đất được xây dựng phân theo nhóm huyện có giá đất điều tra khảo sát tương đồng nhau, vị trí giáp ranh, giá đất đề xuất bằng giá đề xuất trung bình của nhóm huyện đó.

hop-bcdgiadat1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cơ bản thống nhất với ý kiến của các đại biểu, chọn phương án 2 cả hai bảng giá đất và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến về giá đất cụ thể đối với từng loại đất, hoàn chỉnh hồ sơ lại lần nữa, đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật để trình tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh vào đầu tháng 12 tới.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake