0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tin tức

Tây Ninh: Triển khai quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1590/BXD-QLN (ngày 8-7-2019) gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản… đang hoạt động tại địa phương.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị này thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng; rà soát các giao dịch, khách hàng; áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

ảnh minh họa

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa có công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện, thành phố ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao. Cùng với đó, lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng và Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá rủi ro tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản, kết quả gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng và Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 22/10/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Thanh tra Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake