Thẻ: đất tây ninh

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Số ký hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2019 Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định Trích yếu: Quy định...