Thẻ: biên giới

Trên 1.100 tỷ đồng xây dựng tuyến đường phát triển thương mại biên giới Tây Ninh

Trên 1.100 tỷ đồng xây dựng tuyến đường phát triển thương mại biên giới Tây Ninh

Trên 1.100 tỷ đồng xây dựng tuyến đường phát triển thương mại biên giới Tây Ninh ALONDTN – Ông Nguyễn Tấn Tài- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cho biết, trong chiến lược xây dựng mạng lưới giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã...