Quy hoạch Tây Ninh

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 – HUYỆN GÒ DẦU chính thức

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 – HUYỆN GÒ DẦU chính thức

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 đến năm 2030 huyện Gò Dầu Huyện Gò Dầu là huyện đồng bằng với 2 dạng địa hình chính : dạng gò đồi đất xám có độ cao dao động từ 10m đến hơn 30m chiếm 65% diện tích, thích...

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 – TRẢNG BÀNG chính thức

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 – TRẢNG BÀNG chính thức

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 đến năm 2030 thị xã Trảng Bàng Thị xã Trảng Bàng có diện tích 340,14 km², dân số năm 2019 là 161.831 người, mật độ dân số đạt 476 người/km². Trảng Bàng nằm trên khu vực địa hình bán bình...

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 – THÀNH PHỐ TÂY NINH chính thức

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 – THÀNH PHỐ TÂY NINH chính thức

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 đến 2030 thành phố Tây Ninh Thành phố Tây Ninh nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dương Minh Châu Phía tây giáp huyện Châu Thành Phía nam giáp thị xã...